Home > Bluetooth Driver > Download Broadcom Bluetooth 4.0 Driver And Software

Download Broadcom Bluetooth 4.0 Driver And Software

Contents

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Typ "C:\DELL\DRIVERS\VWT97" (waarbij VWT97 de naam is van het bestand) in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8. All Rights Reserved Tom's Hardware Guide ™ Ad choices http://digitalcompulsion.com/bluetooth-driver/download-broadcom-bluetooth-driver.php

All rights reserved. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

Broadcom Bluetooth Driver For Windows 10

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Closed captions available in many languages. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Bluetooth Driver Windows 7 64 Bit DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Als het venster Self-Extractor na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Broadcom Drivers Windows 10 Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Broadcom Bluetooth Driver Windows 7

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Broadcom Bluetooth Driver For Windows 10 Het bestand wordt naar uw bureaublad gedownload.4. Windows 10 Bluetooth Driver Download Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. useful reference Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Browse through the pages: 123456789...89NEXT i softpedia Like202K +156K Follow13K © 2001-2017 Softpedia. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Bluetooth Driver For Windows 10 Hp

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. my review here Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Bcm20702a0 Driver Windows 7 64 Bit Klik op de knop Installeren.5. MD5: 4ed3cd624ef57b87c57b31fe03c26934 SHA1: b444b9826283a4645bd71bf15f5317db159630e7 SHA-256: 595026c8808722ebc2cb9b592466da9d4d84b7e1d310a0f45b5e56a375b23e4a Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Alienware 14 Alienware

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2.

MD5: 19859d873a8290725928e881f01e4d26 SHA1: 7a51a90e55227fd46ff617fb9ccb3598cc81a158 SHA-256: 4ec6e38e09ee0c84c72c1e4498c964182083fc157c9e503ac7e92106f7ab82cf Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:BCM4352_W84_A02_Setup-VWT97_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 185 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Bluetooth Driver For Windows 7 Hp De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van

In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Volg de overige instructies om de update uit te voeren.Installatie op een harde schijf (via WinZip) met bestand Setup.exeDownloaden1. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. http://digitalcompulsion.com/bluetooth-driver/download-broadcom-drivers-bluetooth.php Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven. Download en installeer alle vereiste programma's die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Noteer dit pad zodat u het bestand (bijvoorbeeld Setup.exe) later kunt terugvinden.3. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Er is een probleem opgetreden. Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"